Đón khoảng 400.000 lượt khách du lịch

15/12/2021 1196 0

Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổng lượt khách du lịch đến Vĩnh Long tham quan ước thực hiện cả năm 2021 là 400.000 lượt.

Du khách tham quan khu du lịch Vinh Sang

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.936 lượt khách (giảm 95% so với cùng kỳ năm 2020 (đạt 38.750 lượt); khách nội địa ước đạt 398.064 lượt khách, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2020 (đạt 626.250 lượt). Doanh thu ước đạt 188 tỷ đồng, đạt 64,1% kế hoạch năm (giảm 3% so với cùng kỳ).

Được biết, toàn tỉnh có trên 100 cơ sở lưu trú du lịch, với tổng số trên 1.000 phòng; 08 khu, điểm du lịch, trên 30 điểm tham quan vườn trái cây. Có thể thấy, trong năm 2021 dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch trên thế giới, cũng như tại Việt Nam, trong đó có Vĩnh Long với sự sụt giảm mạnh lượng khách quốc tế và nội địa và còn ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế khác./.

Tin, ảnh: Hà Oanh

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu